• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جسم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جسم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جسم فلسفی، از اقسام‌ موجود بماهو موجود و از آن‌ جهت‌ که‌ دستخوش‌ تغییر می‌شود، موضوع‌ علم‌ طبیعی‌
جسم بسیط عنصری، هر یک از عناصر چهارگانه در حال خلوص و محوضت و عدم اختلاط با یکدیگر
جرم (ماده دارای جسمیت ملموس)، جرم به کسر جیم به معنای مواد دارای جسمیت
جسم تعلیمی، در مقابل جسم طبیعی
جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یکی از مفردات نهج البلاغه به معنای تن و بدن
جسم (مفردات‌قرآن)، یکی از مفردات قرآن به معنای تن و بدنرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار