• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توهین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه توهین ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

توهین (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای کاری اعم از قول، اشاره یا عمل بدون متضمن إسناد و إخبار و تحقیرکننده حیثیت متضرر
توهین (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای جرم هتک‌کننده حرمت فرد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار