• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفسیر لؤلؤة البحرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلؤلؤة البحرین اثر شیخ محسن (م ح ۱۳۰۰ ق) فرزند شیخ محمد رفیع رشتی قزوینی متخلص به عاصی، از علما و فقهای حوزه قزوین می‌باشد.‌این تفسیر در یک مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی و استدلالی شامل بخشی از قرآن کریم می‌باشد مؤلف این اثر را به تفسیر آیة الکرسی و سورة القدر اختصاص داده و با بهره‌گیری از روایات و احادیث خاندان عصمت و نبوت (علیهم‌السّلام) به تفسیر و تاویل آیات پرداخته است. اهداء کتاب به ناصرالدین شاه قاجار است. نسخه عصر مؤلف نزد کاتب این سطور در قزوین موجود می‌باشد.


شیخ محسن قزوینی تفسیر دیگری به نام مستطرفات المقال فی تفسیر سورة الزلزال، در یک مجلد به زبان عربی و به شیوه کلامی و استدلالی دارد که در آن سوره الزلزال را با رعایت نکات ادبی و فلسفی به درخواست عده‌ای از فضلا تالیف نموده است. در مقدمه آن می‌گوید که این رساله بعد از ۱۲۳ رساله تالیف شده او در ۱۲۶۷ ق در قریه ابراهیم آباد قزوین خاتمه یافته است.
نسخه اصل این تفسیر به خط مؤلف در کتابخانه آیت الله مرعشی (شماره ۲۶۹۵) محفوظ است.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی قم، ج۷، ص۲۴۱.
[۳] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۲۵۴.۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۸، ص۳۷۸.    
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی قم، ج۷، ص۲۴۱.
۳. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۲۵۴.سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۴.    جعبه ابزار