• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیضه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بیضه ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

بیضه (فقه)، از اصطلاحات به‌کار رفته در فقه و به معنای قسمت زیرین دستگاه تناسلی نر، که از دو جزء همسان تشکیل شده است
بیضه (روان‌شناسی فیزیولوژیک)، از اصطلاحات به‌کار رفته در روان‌شناسی فیزیولوژیک و به معنای غدد جنسی مردرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار