• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برد یمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرد یمانى نوعى جامه است. به نوعى پارچه ی گران ‌بها که در یمن تولید مى‌گردد برد یمانى و به نوعى دیگر از آن‌،که از پنبه یا کتان است «حبره» گفته مى‌شود. از آن به مناسبت، در باب هاى طهارت، صلاة و دیات ،سخن رفته است.
۱.مستحب است علاوه بر پارچه ی سرتاسرى واجب، پارچه ی سرتاسرى دیگرى براى میّت قرار داده شود و مستحب است یکى از آن دو، برد یمانى باشد و بهتر است برد یمانى پارچه ی رویین باشد.
۲.مستحب است رنگ برد، قرمز باشد و بر آن اسم میّت، شهادتین ، اسامى ائمّه علیهم السّلام و اقرار به امامت و ولایت ایشان نوشته شود.
۳.مستحب است خطیب جمعه ردا یى از برد یمانى یا عدنی بپوشد.
۴.دیه ی قتل عمدى به چند صورت، از جمله دویست حلّه قابل پرداخت‌است. هر حلّه، دو پارچه از برد یمانى مى‌باشد. 
۱. . جواهر الکلام،ج ۴، ص ۱۹۶    
۲. . جواهر الکلام،ج ۴، ص ۱۹۵ تا ۲۰۱    
۳. . جواهر الکلام،ج ۴، ص ۲۲۲    
۴. . وسائل الشیعة،ج ۳، ص ۳۰    
۵. . جواهر الکلام،ج ۴، ص ۲۲۲ تا ۲۲۵    
۶. . جواهر الکلام،ج ۱۱، ص ۳۳۰    
۷. تحریر الوسیلة،حج ۱، ص ۲۳۶    
۸. . جواهر الکلام،ج ۴۳، ص ۴    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی،شاهرودی،ج‌۲، ص ۹۸و۹۹.    


رده‌های این صفحه : دیات | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار