• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باور (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باور ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

باور (کلام)، ایمان، اعتقاد و باور از مفاهیم کانونی ادیان الهی از جمله اسلام و دارای معانی مختلف در مباحث کلامی
باور (فقه)، اعتقاد، ایمان و باور به معنی باور قلبی داشتن و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار