• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقتدار (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقتدار، قدرت بیان معنای واحد به صورت‌های گوناگون را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

یکی از بدایع قرآن ، صنعت «اقتدار» است. هرگاه گوینده، معنا و مضمون واحدی را به صورت‌های گوناگون بیاورد، توانایی او بر نظم و ترکیب کلام و ریختن معانی و اغراض در قالب‌های گوناگون آشکار می‌شود؛ مثلا گاهی از راه استعاره و گاهی از راه فن ارداف وارد شود، یا به صورت حقیقت ، مجاز یا ایجاز منظورش را بیان کند.
ابن ابی الاصبع می‌گوید: در همه قصه‌های قرآن صنعت اقتدار وجود دارد؛ زیرا گاهی یک قصه با مضمون واحد به صورت‌های گوناگون بیان شده است؛ به طوری که در هیچ یک از موارد، شبیه هم نیست اما معانی آن‌ها یکی است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۹۹.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اقتدار».    جعبه ابزار