• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصولیون شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه دانشمندانِ شیعیِ صاحب نظر در علم اصول فقه را اصولیون شیعه گویند؛ اصولیون شیعه واژه " اصولی " را در مقابل " اخباری " به کار می‌برند.
اصولیون شیعه، آن دسته از عالمان شیعه هستند که در زمینه اصول فقه، تخصص و تبحر داشته و صاحب نظر می‌باشند.معروف ترین آنها عبارت اند از:
شیخ مفید (ره)، صاحب " الرسالة الاصولیة
سید مرتضی علم الهدی (ره)، صاحب " الذریعة الی اصول الشریعة
شیخ طوسی (ره)، صاحب " عدة الاصول
محقق حلی (ره)، صاحب " معارج الاصول
شیخ حسن بن زین الدین (ره)، صاحب " معالم الدین
میرزای قمی (ره)، صاحب " قوانین الاصول
شیخ محمد حسین بن رحیم اصفهانی (ره)، صاحب " الفصول فی الاصول
شیخ مرتضی انصاری (ره)، صاحب " فرائد الاصول
آخوند محمد کاظم خراسانی (ره)، صاحب " کفایة الاصول
میرزا محمد حسین نایینی (ره)، صاحب " فوائد الاصول
آقا ضیاء الدین عراقی (ره)، صاحب " مقالات الاصول " و " نهایة الافکار
امام خمینی (ره)، صاحب " مناهج الوصول الی علم الاصول
ابوالقاسم خویی (ره)، صاحب " محاضرات فی اصول الفقه
محمد باقر صدر (ره)، صاحب " بحوث فی علم الاصول ".
[۱] مبادی فقه واصول، فیض، علیرضا، ص۶۳-۶۷.
[۲] تاریخ فقه و فقها، گرجی، ابوالقاسم، ص۳۰۷-۳۴۱.
[۳] ادوار اجتهاد، جناتی، محمد ابراهیم،ص۴۰۷. 
۱. مبادی فقه واصول، فیض، علیرضا، ص۶۳-۶۷.
۲. تاریخ فقه و فقها، گرجی، ابوالقاسم، ص۳۰۷-۳۴۱.
۳. ادوار اجتهاد، جناتی، محمد ابراهیم،ص۴۰۷.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۸، برگرفته از مقاله «اصولیون شیعه».    رده‌های این صفحه : اصول فقه | اصولیون شیعه | علمای شیعه
جعبه ابزار