• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوسعید صالح بن سعید قماط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعید صالح بن سعید قماط کوفی راشدی، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید صالح بن سعید قماط کوفی راشدی، اهل کوفه و از موالی بنی اسد بود و صحابی امام صادق (علیه‌السّلام) و راوی آن حضرت و ابان بن تغلب به شمار می‌رود.
عبیس بن هشام ناشری، ابراهیم بن‌ هاشم، اسماعیل بن مهران
[۷] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۹۲.
و دیگران از وی روایت کرده‌اند.
برخی او را از ارکان نسب دانسته و مذهبش را شیعه ذکر کرده و روایتش در موضوع نص بر امام‌ هادی (علیه‌السّلام) را دلیل بر حسن حال او دانسته‌اند.
[۸] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۹۲.
برخی احتمال برادر بودن صالح با خالد بن سعید را داده‌اند.
کتاب الحدیث اثر اوست. فرد دیگری به همین نام وجود دارد که صاحب کتابی است.

۲ - مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹۹.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۱۹.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۰۶.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹۹.    
۵. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۴۰۷.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۵.    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۹۲.
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۹۲.
۹. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۷۳.    
۱۰. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۹.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۵.    
۱۲. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۹۰.    
۱۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۱۰.    


۴ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۰۰، برگرفته از مقاله «ابوسعید صالح بن سعید قماط کوفی».


جعبه ابزار