• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌فادشاه علی بن سعید اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فادشاه علی بن سعید اصفهانی، از محدّثین و ادبای قرن ششم هجری در اصفهان است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

عفیف‌الدّین ابوطاهر علیّ بن سعید بن علیّ بن فادشاه اصفهانی، از محدّثین و ادبای قرن ششم هجری است. وی همه مسند شافعی را از شیخ کمال‌الدّین ابی‌عبداللّه بن محمّد بن محمّد بن سرایا بلدی با اسنادش شنیده است. وی به عربی شعر نیز می‌سروده است.
[۱] ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، متمّم اوّل، ص۴۹۹.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، متمّم اوّل، ص۴۹۹.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۷.    جعبه ابزار