• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌عساکر دمشقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عساکر دمشقی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عساکر، ابوالقاسم‌ علی بن‌ حسن‌ بن‌ هبةالله‌ شافعی‌ دمشقی‌، برجسته‌ترین‌ فرد از خاندان‌ ابن‌عساکر
ابن‌عساکر ابومحمد حسن‌ بن‌ هبةالله‌ دمشقی‌ شافعی‌، ابومحمد حسن بن‌ هبةالله‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ حسین‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عساکر
ابن‌عساکر صائن‌الدین‌ هبةالله‌ بن‌ حسن‌ دمشقی‌، صائن‌الدین‌ هبةالله بن‌ حسن‌ بن‌ هبةالله‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عساکر
ابن‌عساکر ابومحمد بهاءالدین قاسم‌ بن‌ علی‌ دمشقی‌، ابومحمد بهاءالدین قاسم‌ بن‌ علی‌، فقیه‌، محدث‌ و مورخ‌ بزرگ‌ شافعی‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عساکر
ابن‌عساکر ابومنصور فخرالدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد دمشقی‌، ابومنصور فخرالدین‌ عبدالرحمان بن‌ محمد، فقیه‌ و محدث‌ معروف‌ شام‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عساکر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار