• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.ابوبکر احمد بن ابراهیم بن عبداللّه بن کیسان ثقفی اصفهانی معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او نابینا بوده، و از اسماعیل بن عمرو بجلی نقل حدیث نموده است. وفات او در سال ۲۹۱ق واقع شد.
[۳] اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۳، ص۱۲۵.۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۳، ص۳۴۱.    
۳. اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۳، ص۱۲۵.مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۶.    جعبه ابزار