• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن عیاش جوهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو عبدالله احمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن عیاش جوهری از محدثان شیعه امامیه است.


۱ - زندگی‌نامه

[ویرایش]

ابو عبدالله احمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن عیاش جوهری از محدثان شیعه امامیه است. نسب او به مناسبت شغل طلا فروشی اوست. نجاشی از وی یاد کرده و او را دوست خود دانسته و گفته احادیث زیادی از او شنیده است. نجاشی به رغم تمجید از وی می‌نویسد استادان ما او را تضعیف کرده‌اند لذا من از او چیزی نقل نمی‌کنم. شیخ طوسی هم از او در قسمت من لم یرو عن الائمه نام برده و ضمن تاکید بر کثیر الروایه بودنش می‌گوید در اواخر عمر به اختلال حواس دچار شد. با توجه به سخن نجاشی و طوسی رجالیون بعدی در صدد توجیه و توثیق شخصیت ابن عیاش بر آمده و اختلال وی را غیر مرتبط و غیر مؤثر در روایات پیشین او دانسته‌اند. ذهبی هم گفته است او بزرگ امامیه در عراق بود.

۲ - آثار

[ویرایش]

نجاشی آثار زیادی از او نام برده که برخی از آنها عبارتند از: مقتضب الاثر، کتاب الاغسال، اخبار ابی هاشم داود بن القاسم الجعفری، شعر ابی هاشم، اخبار جابر الجفعی، الاشتمال علی معرفة الرجال، ما نزل القرآن فی صاحب الزمان، کتاب عمل رجب و شعبان و رمضان. ابن عیاش که از او و پدرش با عنوان بزرگان بغداد یاد می‌شود از عالمان ادیب و شاعر و خوش خط بود. وی در سال ۴۰۱ از دنیا رفت.

۳ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار کتابخانه مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار