• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن اورمه ابراهیم بن اورمه حافظ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اورمه ابراهیم بن اورمه حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن اُورمه بن سیاوش بن فَروُّخ حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بود، در حفظ و شناخت حدیث، سرآمد معاصران عصر خود بود، و اغلب محدّثان عراق و خارج از آن از او حدیث شنیده، و ضبط نموده‌اند. گویند در سال ۲۴۱ق در بغداد وفات یافته است، و به قولی وفاتش بعد از سال ۲۷۰ق روی داد. از عاصم بن نضر و محمّد بن بکار و عبّاس بن عبدالعظیم و نصر بن علی حدیث نقل کرده است؛ امّا از او زیاد حدیث روایت نشده است، چون کتاب‌هایش در فتنه بصره آسیب دید.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۴.    


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۵.    


جعبه ابزار