• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم شفیعی سروستانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم شفیعی سروستانی از محققین و نویسندگان معاصر می‌باشد. وی در مراکزی از قبیل پژوهشکده فقه و حقوق، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، مرکز تحقیقات استراتژیک، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، موسسه فرهنگی موعود و مجله موعود فعالیت اجرائی و عملی نیز داشته است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

«ابراهیم شفیعی سروستانی» در سال ۱۳۴۳ در شیراز به دنیا آمد. با پایان تحصیلات متوسطه در سال ۱۳۶۲، دروس حوزه را در همان شهر آغاز و در سال ۱۳۶۵ پس از گذراندن دروس مرحله اول سطح، برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم مهاجرت کرد. هم‌زمان با گذراندن دوره اول خارج فقه و اصول و اخذ مدرک سطح چهار حوزه علمیه قم (دکترا) تحصیلات دانشگاهی را نیز تا مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی به پایان رساند.
از سال ۱۳۷۱ فعالیت پژوهشی خود را حوزه‌های تخصصی فقه جزایی اسلام، مباحث زنان و موضوع مهدویت آغاز کرد و در این زمینه‌ها تاکنون ده‌ها اثر پژوهشی به‌ صورت کتاب، رساله و مقاله توسط ایشان تدوین و منتشرشده که سیزده مورد از آن‌ها در جشنواره‌ها و همایش‌های پژوهشی به‌ عنوان پژوهش برگزیده، تشویقی و برتر انتخاب‌شده است.
وی در این سال‌ها با مرکز تحقیقات استراتژیک، شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، مؤسسه فرهنگی طه و مؤسسه فرهنگی موعود همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی داشته است.
او اکنون استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث است.

۲ - آثار

[ویرایش]

برای وی آثاری ذکر شده است:

۲.۱ - پژوهش‌های فقهی-حقوقی


۱-قانون دیات و مقتضیات زمان (کار گروهی)، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ۵۷۶ ص.
۲-شهادت زنان در فقه اسلامی (به سفارش شورای فرهنگی و اجتماعی زنان)، ۱۳۷۷، ۲۱۴ ص.
۳-تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (به سفارش شورای فرهنگی و اجتماعی زنان)، چاپ اول: تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰، ۲۱۲ ص.
۴-فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۸۰، ۲۰۸ ص.
۵ قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و بایسته‌ها، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ۵۵۲ ص.
۶ حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد اول: مقالات فقهی و حقوقی) به کوشش، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷، ۶۹۶ ص.
۷ فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ویراست جدید، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۹۵، ۲۶۴ ص.
۸ فقه تطبیقی استدلالی: دیه و قصاص زن و مرد، چاپ اول: تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۶، ۲۱۹ ص.
۹ مقدمه علم حقوق با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و قانون¬گذاری، چاپ اول: قم، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۶، ۱۷۷ص.

۲.۲ - پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی


۱ جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۹، ۱۵۶ ص.
۲. مجموعه مقالات هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها، ۲ ج، به کوشش، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۰، ۱۰۴۹ ص.
۳ مجموعه گفت‌وگوهای هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت‌ها و رویکردها، ۲ ج، به کوشش، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۰، ۴۴۳ ص.
۴ نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری (مجموعه مقالات و گفت‌وگو)، به کوشش، چاپ اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵، ۴۶۴ ص.
۵ جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات: قم، کتاب طه، ۱۳۸۵، ۲۲۴ ص.
۶ حقوق مؤمنان از دیدگاه خاتم پیامبران (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، چاپ اول: قم و تهران، مؤسسه فرهنگی موعود و مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۸۵، ۱۱۲ ص.
۷ حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد دوم: مقالات فرهنگی و اجتماعی) به کوشش، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷، ۷۵۲ ص.
۸ حجاب؛ مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی (جلد سوم: مجموعه گفت‌وگوها) به کوشش، چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷، ۳۵۲ ص.
۹ رسانه ملی و ترویج فرهنگ مهدویت، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۸۹، ۶۸ ص.
۱۰ رسانه ملی و جهاد اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
۱۱ زن؛ نظام سلطه و رسانه‌ها، اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۰، ۲۰۰ ص.
۱۲ رسانه ملی، زن و خانواده، اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۰، ۱۰۰ ص.
۱۳ نرم‌افزار چندرسانه‌ای «امواج زهرآگین: رصد هجمه رسانه‌ای دشمن علیه زنان»، تهران، سازمان بسیج جامعه زنان کشور، ۱۳۹۰.
۱۴ آیین برنامه‌سازی درباره فرهنگ حجاب و عفاف، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۱، ۱۳۴ ص.
۱۵ نرم‌افزار چندرسانه‌ای «سیمای عفاف: » رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۱.
۱۶ رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی؛ مسئله‌شناسی، راهبردها و سیاست‌ها، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۲، ۱۹۷ ص.
۱۷ راهبردها و سیاست‌های رسانه ملی در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۲، ۱۹۷ ص.
۱۸ رسانه ملی و فرهنگ؛ راهبردها، سیاست‌ها و محورهای برنامه‌سازی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۳، ۱۲۸ ص.
۱۹ آسیب‌شناسی رویکردها و عملکردهای رسانه ملی در حوزه زن، خانواده و روابط زن و مرد، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۹۳، ۱۲۲ ص.
۲۰ سلامت جنسی در جامعه اسلامی با تاکید بر نقش رسانه ملی، چاپ اول: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۹۵، ۳۸۹+۳۷۹ ص.
۲۱ جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، چاپ چهارم: قم، مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۹۶، ۲۲۴ ص.
۲۲ موریانه در خانه: خانواده در جامعه معاصر ایران؛ آسیب¬ها و بایسته¬ها، چاپ اول: تهران، موعود عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، ۱۳۹۶، ۱۳۶ ص.

۲.۳ - پژوهش‌های کلامی-اعتقادی


۱. در انتظار موعود، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود و سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶، ۱۱۰ ص.
۲. شناخت زندگی‌بخش (گفتارهایی در شناخت آخرین حجت حق)، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، ۱۳۷۸، ۱۷۶ ص.
۳. شیعه، انتظار، وظایف منتظران، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، ۱۳۸۰، ۶۴ ص.
۴. انتظار؛ بایدها و نبایدها، چاپ اول: قم و تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما و مؤسسه فرهنگی موعود، ۱۳۸۳، ۱۶۷ صو ۱۴۰ ص.
۵. معرفت امام زمان (علیه‌السلام) و تکلیف منتظران، چاپ اول: تهران، موعود عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، ۱۳۸۴، ۴۶۰ ص.
۶. معرفت امام زمان (علیه‌السلام) و تکلیف منتظران (دو جلد)، چاپ اول با تجدیدنظر و اصلاحات: قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما و تهران، مؤسسه فرهنگی موعود، ۱۳۸۷، ۴۰۸+۴۴۸ ص.
۷. معرفت امام زمان (علیه‌السلام) و تکلیف منتظران (دو جلد)، چاپ دوم:، مؤسسه فرهنگی موعود، ۱۳۸۸، ۷۲۸ص.
۸. پرسش از موعود: مهم‌ترین پرسش‌های جوانان درباره امام زمان (علیه‌السّلام)، چاپ اول: تهران، موعود عصر، ۱۳۹۰، ۱۵۲ ص.
۹. مدخل «مهدویت» در دانشنامه انقلاب اسلامی، ۱۳۹۳، ۲۵ ص.

۳ - تقدیرنامه‌ها و نشان‌های علمی

[ویرایش]

۱ انتخاب تحقیق «قانون دیات و مقتضیات زمان» به‌عنوان پژوهش فرهنگی برگزیده سال ۱۳۷۵.
۲ انتخاب تحقیق «فقه جزائی زنان؛ دیه و قصاص» به‌عنوان پژوهش فرهنگی شایسته تشویق سال ۱۳۷۷.
۳ انتخاب تحقیق «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی»، به‌عنوان پژوهش دینی برتر سال ۱۳۸۰.
۴ لوح سپاس نخستین همایش عدالت و قانون‌مداری در‌ اندیشه‌های امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، به خاطر پژوهش «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی»، سال ۱۳۸۰.
۵ انتخاب تحقیق «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی». به‌عنوان پژوهش برتر دانشجویی، سال ۱۳۸۱.
۶ انتخاب مقاله «شیعه، انتظار و وظایف منتظران» به‌عنوان مقاله برتر جشنواره برترین‌های فرهنگ مهدویت، ویژه مطبوعات، سال ۱۳۸۱.
۷ لوح تقدیر همایش تجلیل از نخبگان دینی، علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری جوان، سال ۱۳۸۱.
۸ انتخاب تحقیق «انتظار؛ بایدها و نبایدها» به‌عنوان پژوهش برگزیده دومین همایش آثار برتر مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، سال ۱۳۸۳.
۹ لوح تقدیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به مناسبت هفته پژوهش ۱۳۸۳.
۱۰ لوح تقدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مؤسسه فرهنگی موعود به دلیل همکاری در برگزاری جشن‌های نیمه شعبان، سال ۱۳۸۳.
۱۱ انتخاب مقاله «ملاقات با امام زمان (علیه‌السلام)؛ ادعاها و واقعیت‌ها» به‌ عنوان مقاله برتر سیزدهمین جشنواره مطبوعات، ۱۳۸۵.
۱۲ انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور، ۱۳۸۵.
۱۳ انتخاب پژوهش «قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها و چالش‌ها» به‌ عنوان پژوهش برتر اولین دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، ۱۳۸۵.
۱۴ انتخاب کتاب «جریان‌شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران» به‌عنوان پژوهش برتر در نخستین همایش «خانواده پژوهشی رو به‌سوی آینده‌ای روشن»، ۱۳۸۷.
۱۵ انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در هفته پژوهش، ۱۳۸۹.
۱۶ انتخاب به‌عنوان طلایه‌دار عفاف و حجاب در نخستین همایش بین‌المللی تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب، ۱۳۹۰.
۱۷ انتخاب کتاب «زن، نظام سلطه و رسانه‌ها» به‌عنوان پژوهش قابل‌تقدیر در نخستین همایش تجلیل از خالقان آثار علمی و پژوهشی بسیج رسانه ملی، ۱۳۹۰.
۱۸ انتخاب کتاب «آیین برنامه‌سازی درباره فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان پژوهش برگزیده سازمان صداوسیما، ۱۳۹۱.
۱۹ انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر سازمان صداوسیما در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، ۱۳۹۱.
۲۰ انتخاب نرم‌افزار چندرسانه‌ای «سیمای عفاف: رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان اثر رسانه‌ای برگزیده در دومین همایش بین‌المللی تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب، ۱۳۹۱.
۲۱ انتخاب ترجمه کتاب «حقوق مؤمنان از دیدگاه خاتم پیامبران (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) » به‌ عنوان اثر شایسته تقدیر در نخستین همایش جایزه بزرگ پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ۱۳۹۳.
۲۲ انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۶.

۴ - پانویس

[ویرایش]


۵ - منبع

[ویرایش]

گروه پژوهی ویکی فقهجعبه ابزار