• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابدال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ابدال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
ابدال (عرفان)، به فتح الف، یکی از اصطلاحات عرفانی به معنای اسم بر جمعی از بندگان خاص خدا
ابدال (تجوید)، به کسر الف، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید به معنای بدل‌کردن تاء تانیث به «هاء» و کلمات منصوب به الف

اعلام و اشخاص
ابدال بیگ، از صوفیان هفتگانه و از یاران سلطان حیدر و سلطان علی صفوی
ابدال چشتی، از مشایخ بزرگ سلسلۀ چشتیه در سده‌های ۳ و ۴ قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار