• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه وجوب صوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه وجوب روزه را آیه صوم یا آیه وجوب روزه گویند.


۱ - منظور از آیه صوم

[ویرایش]
به آیه ۱۸۳ سوره بقره "آیه صوم" مى گویند: " یا ایهاالذین ءامنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ؛ اى افرادى که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده، همان گونه که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزکار شوید.

۲ - معنای کتب

[ویرایش]

"کتب " به معناى "فرض و وجوب " است، یعنى بر شما مقرر گردیده است .

۳ - معنای لغوی صیام

[ویرایش]

و "صیام" در لغت به معناى امساک است

۴ - معنای اصطلاحی صیام

[ویرایش]

و در شرع نیز امساکى مخصوص است که روزه دار از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن و ... خوددارى مى کند.

۵ - محتوای آیه صوم

[ویرایش]

در این آیه، یکى از احکام مهم اسلامی تشریع شده و به یکى از حکمت های آن نیز اشاره گردیده است که همان پرورش روح تقوا و پرهیزکاری در تمام ابعاد و زمینه ها است .

۶ - آثار روزه

[ویرایش]

روزه آثار فراوانى از نظر مادی و معنوی دارد که مهم ترین اثرش در بعد "اخلاقی و تربیتی " همان پرورش روح تقواست؛ یعنى روزه روح را لطیف و اراده انسان را قوى و غرایز را تعدیل مى کند.

۷ - حکم روزه

[ویرایش]

از دیگر نکاتى که در این آیه بدان اشاره شده "وجود روزه در میان امت هاى پیشین" است، که این مطلب از تورات و انجیل فعلى نیز بر مى آید، هر چند از نظر شرایط و کم و کیف تفاوت هایى با روزه در اسلام دارد.

۸ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱، ص۶۳۲-۶۳۶.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۲، ص۷.

۹ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۳.    


۱۰ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار