• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات منسوخ التلاوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات منسوخ التلاوه به ادعای بعضی از اهل سنت بر حذف برخی از آیات قرآن با بقای حکم آن اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

آیات منسوخ التلاوة، آیاتی هستند که ادعا شده در قرآن بوده‌اند، ولی بعدها تلاوت آن‌ها نسخ شده اما حکم آنها باقی مانده است. این آیات عبارتند از: آیه جوف ؛ آیه جهاد ؛ آیه رجم و آیه فراش .

۲ - دیدگاه اهل سنت

[ویرایش]

روایات زیادی از طریق اهل سنت درباره آیات فوق به دست آمده است که می‌گویند این آیات در قرآن فعلی وجود ندارند و تلاوت آن‌ها نسخ شده یا حیوان خانگی آن را خورده یا از بین رفته است (!)؛ ولی محققان اهل سنت و همه دانشمندان شیعه معتقدند این آیات، پنداری بیش نیست یا این که این‌ها مضمون روایت نبوی است که برخی آن را آیه پنداشته‌اند. به یقین، ادعای نسخ تلاوت، مستلزم تحریف قرآن است، که به اجماع شیعه و محققان اهل سنت، باطل است.
نویسنده کتاب الحقایق الهامة حول القرآن الکریم فصلی را به بحث "نسخ تلاوت" اختصاص داده و به طور مفصل و مستدل به نقد این پندار پرداخته است.
[۲] عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۴۳-۲۹۷.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

نسخ تلاوت ؛
آیه جوف ؛
آیه جهاد ؛
آیه رضاع کبیر ؛
آیه فراش .

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۰.    
۲. عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۴۳-۲۹۷.
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۸۱-۸۷.    
۴. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۷.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات منسوخ التلاوه».    


جعبه ابزار