• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات انبیاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات انبیا، آیات بیانگر زندگی پیامبران را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

یکی از مباحث و موضوعات مهم آیات قرآن کریم ، داستان زندگی پیامبران الهی است. این آیات را که بیانگر داستان زندگی و شیوه‌های تبلیغی و رنج‌ها و زحمت‌های انبیا برای هدایت بشرند "آیات انبیا" می‌نامند.
کتاب‌های فراوانی درباره داستان زندگی پیامبران الهی، نگارش یافته است که سرگذشت آنان را براساس آیات قرآن و روایات اسلامی بررسی کرده‌اند.

۲ - تعداد انبیا

[ویرایش]

البته قرآن کریم شمار پیامبران را ذکر نکرده است؛ بلکه به طور ضمنی، کثرت آنان را یادآور شده است؛ مانند آیات ۲۴ فاطر ، ۳۶ نحل و ۷ رعد . مفاد صریح برخی آیات این است که همه اقوام، ملت‌ها، امت‌ها و اجتماعات بشری، از روز نخست تا زمان پ یامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پیوسته پیامبر برگزیده الهی داشته‌اند، و با توجه به کثرت اقوام و ملت‌ها، به دست می‌آید که پیامبران زیادی برای هدایت آنان مبعوث شده‌اند. برخی روایات تعداد انبیا را ۱۲۴۰۰۰ نفر دانسته‌اند؛ اما در قرآن کریم تنها نام ۲۵ تن از آنان آمده است.
[۵] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۱، ص۱۵.
[۶] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۰، ص۱۲۹-۱۳۸.
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۷، ص۳۵۵-۳۷۴.
[۹] محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۷۸.
[۱۰] محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۴۳۵.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

اسامی قرآنی انبیاء.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۴.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۳۶.    
۳. رعد/سوره۱۳، آیه۷.    
۴. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۷، ص۷-۸.    
۵. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۱، ص۱۵.
۶. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۱۰، ص۱۲۹-۱۳۸.
۷. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن، ج۷، ص۳۵۵-۳۷۴.
۸. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۴۱-۱۵۶.    
۹. محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۷۸.
۱۰. محمد، محموداسماعیل، تصنیف آیات القرآن الکریم، ج۴، ص۴۳۵.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات انبیا».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار