• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملکوت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملکوت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مَلَکوت (مفردات‌قرآن)، (به فتح میم و لام) از واژگان قرآن کریم به معنای حکومت آسمان‌ها بر زمین
عالم ملکوت، همان عالم غیب، عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می‌گردد و آن مرتبه و نشئه‌ای است برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت، زمان و تغییررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار