• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن علی صیرفی (پژوهشکده‌باقرالعلوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّد بن علی، ابو سمینة، الصّیرفی (بن ابراهیم بن موسی ابوجعفر القرشی)، از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام) و از روات ضعیف شیعه و مشهور به دروغ‌گویی است.


۱ - شرح حال

[ویرایش]

او در کوفه مشهور به دروغ‌گویی بود و سپس وارد قم شد و مدّتی مهمان احمد بن محمد بن عیسی بود. سپس مشهور به غلو شد و مخفی گشت؛ امّا احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج کرد. او را از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام) دانسته‌اند.

۲ - جایگاه رجالی

[ویرایش]

مشهور به دروغ‌گویی بوده است؛
[۲] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
غالی، فاسد الاعتقاد و ضعیف است.

۳ - دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

نجاشی در رجال می‌گوید که او در کوفه مشهور به دروغ‌گویی بوده است و علاّمه مامقانی، دروغ‌گویی او را نقل می‌کند
[۴] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
و آیةاللّه خویی در معجم الرّجال، او را ضعیف می‌داند. ابن ولید، روایاتی را که «محمد بن احمد بن یحیی» از ابی سمینة نقل می‌کند، استثنا کرده و ضعیف ندانسته است.

۴ - نظر ابن ولید

[ویرایش]

از ابن ولید، عجیب است که از چنین فرد دروغ‌گو و منحرفی، روایات را قبول می‌کند شاید ایشان قرائنی بر صحّت داشته، که البتّه یقین و عقیده‌اش برای ما حجّت نیست.

۵ - تالیفات

[ویرایش]

الف- کتاب الدّلائل،
ب- کتاب الوصایا،
ج- کتاب العتق،
د- کتاب «عمّ یتسائلون»،
ه- کتاب الآداب.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۱۷، ص ۳۲۱.    
۲. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۳۹۷.    
۴. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
۵. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۱۷، ص ۳۱۹.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۱۷، ص ۳۱۹.    
۷. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۱۷، ص ۳۲۰.    


۷ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دروغ پردازان در حوزه حدیث شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار