• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن اسحاق صیمری (رویدادهای‌تاریخ‌اسلام‌ترمانینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن اسحاق صیمری، شاعر و منجم قرن سوم قمری در دربار عباسیان بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعنبس، محمد بن اسحاق بن ابراهیم صیمری (منسوب به «صیمره» ناحیه‌ای در اطراف بصره) شاعری خوش طبع بود که اشعارش سبکی استوار و معانی خوب داشت. او با علم ستاره‌شناسی آشنا بود. در کوفه زاده شد و به بغداد رفت و سپس به سامرا روی آورد و در آن‌جا منجم و ندیم متوکل و معتمد عباسی شد.
الرد علی المنجمین، فی احکام النجوم، فی المدخل الی صناعة التنجیم و فی الکیمیاء از آثار اوست.
[۲] ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۷۸.
[۵] فرّوخ، عمر، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۳۲۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۸۵.    
۲. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۷۸.
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۴۱.    
۴. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۶، ص۲۴۲۰.    
۵. فرّوخ، عمر، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۳۲۶.


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۱۸.


جعبه ابزار