• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لو (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

لَوْ (به فتح لام و سکون واو) از واژگان قرآن کریم که دارای اقسامی است: ۱- مفید شرطیت است میان دو جمله و دلالت بر امتناع جواب دارد، به جهت امتناع شرط و شرطیت در ماضی است؛ ۲- حرف مصدری مثل «اِنْ» مصدریّه و بیشتر بعد از کلمه «ودّ- یودّ» آید؛ ۳- به معنی تمنّی، به معنی ای کاش.لَوْ دارای اقسامی است:
۱- مفید شرطیت است میان دو جمله و دلالت بر امتناع جواب دارد، به جهت امتناع شرط و شرطیت در ماضی است. ۲- حرف مصدری مثل «اِنْ» مصدریّه و بیشتر بعد از کلمه «ودّ- یودّ» آید. ۳- به معنی تمنّی، به معنی ای کاش.


۱- لو شرطی، مثل‌: (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا) «اگر در زمین و آسمان‌ها خدایانی غیر از خدا بود هر آینه فاسد می‌شدند»؛ فاسد نشده‌اند زیرا غیر از خدا، خدایانی نبوده است.
و اغلب در جواب آن لام آید چنانکه گذشت و گاهی بدون لام باشد، مثل‌: (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ اُجاجاً فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ‌) (اگر مى‌خواستيم، اين آب گوارا را تلخ و شور قرار مى‌داديم؛ پس چرا شکر نمى‌كنيد؟!).
۲- لو مصدری، مثل‌: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ‌) یعنی: «دوست می‌دارند اینکه مداهنه کنی، مداهنه کنند». و (یَوَدُّ اَحَدُهُمْ‌ لَوْ یُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ) (هر يك از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود) که در هر دو به معنی اِنْ مصدریّه است.
۳- لو تمنا، مثل‌: (وَ لَوْ تَری‌ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ...) ‌«ای کاش ببینی آنگاه که ستمکاران نزد پروردگارشان نگاه داشته شده‌اند».


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۱۳.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۷۵۳.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۸۱.    
۴. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۱۰۱.    
۵. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۲.    
۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۲۶۶.    
۷. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، ج۱۴، ص۳۷۴.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۷۰.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۶، ص۱۱۱.    
۱۰. واقعة/سوره۵۶، آیه۷۰.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۳۶.    
۱۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۳۳۸.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۴، ص۱۷۲.    
۱۴. قلم/سوره۶۸، آیه۹.    
۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۹، ص۳۷۱.    
۱۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، ج۱۹، ص۶۲۰.    
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۵۰۱.    
۱۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۵، ص۲۱۵.    
۱۹. بقره/سوره۲، آیه۹۶.    
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۱۵.    
۲۱. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۲. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، ج۱، ص۳۴۴.    
۲۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱، ص۳۲۳.    
۲۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱، ص۲۷۲.    
۲۵. سبأ/سوره۳۴، آیه۳۱.    
۲۶. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۳۸۲.    
۲۷. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، ج۱۶، ص۵۷۶.    
۲۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۶۱۳.    
۲۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۰، ص۲۷۱.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "لو"، ج۶، ص۲۱۳.    


جعبه ابزار