• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لئلّا (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«لِئَلّا» از واژگان قرآن کریم است این واژه ترکیب سه واژه، «لام» تعلیل و «أَنْ» ناصبه و «لا» نافیه است.

«لام»: در سه قسم کلّیِ ۱- عامل جرّ، ۲- عامل جزم، ۳- لام غیر عامل به کار می‌رود و در هر قسم دارای معانی مختلفی می‌باشد.
«أَنْ‌»: در چهار وجه حرف مصدری ناصب مضارع، مخفّفه از ثقیله، مفسّره و تاکید مطلب کاربرد دارد.
«لا»: در کلام عرب سه گونه است: ۱- لاء ناهیه و آن برای طلب ترک است و مدخول آن مجزوم و مخصوص به مضارع باشد، ۲- لاء نافیه و آن جزم نمی‌دهد و آن دلالت بر نفی مدخول خود دارد. لاء نافیة للجنس و شبیه به لیس و عاطفه از این ردیف‌اند، ۳- لاء زائده و آن برای تاکید و تقویت کلام است و لاء زائده همان است که در صورت ساقط بودن معنای کلام عوض نمی‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس


۱. امیل یعقوب، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص ۵۷۵.    رده‌های این صفحه : مفردات قرآن
جعبه ابزار