• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: عیب (مفردات‌قرآن)، عیب.


عَيب (به فتح عین) از واژگان نهج البلاغه به معنای نقص و آنچه از خلقت و وضع اصلی کم یا زیاد باشد. این واژه دارای مشتقاتی است که در نهج البلاغه به‌کار رفته است، مانند: عَيَّاب (به فتح عین و تشدید یاء) به معنای عیب‌جو. حضرت علی (علیه‌السلام) در مذمت یارانش و ... از این واژه استفاده نموده است.عَيب به معنای نقص و آنچه از خلقت و وضع اصلی کم یا زیاد باشد آمده است. «العیب: النقیصة و ما یخلو عنه اصل الفطرة السلیمة» «عَيَّاب» یعنی عیب‌جو.


امام (صلوات‌الله‌علیه) در حکمت ۳۴۳ فرموده است: «أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ.» «بزرگترین عیب آن است که عیب‌گیری چیزی را که در خودت مثل آن هست.» (شرح‌های حکمت: )
در حکمت ۳۳۹ فرموده است: «مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرهِ» «هركس به عيب خود بنگرد او را از عيبجويى ديگران باز مى‌دارد.» (شرح‌های حکمت: )
نیز فرموده است: «وَالاْحْتِمالُ قَبْرُ العُيُوبِ» «تحمل ناملايمات پوشنده عيب‌هاست.» (شرح‌های حکمت: )
«عیّاب» یعنی عیب‌جو. امام (صلوات‌الله‌علیه) در مذمت یارانش فرموده است: «طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ، حَيَّادِينَ رَوَّاغِينَ. إِنَّهُ لاَ غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتَِماعِ قُلُوبِكُمْ.» ((هيچ گاه) به سراغ شما نمى‌آمدم، چه شما بسيار طعنه زن، عيب‌جو، روي‌گردان از حق و پر مكر و حیله هستيد. تعداد فراوان شما با كمى اجتماع افكارتان سودى نمى‌بخشد.) (شرح‌های خطبه: ) چنانکه در «حید» گذشت.


موارد زیادی از این ماده در نهج البلاغه آمده است.


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، ج۲، ص۷۶۷.    
۲. طریحی، فخر‌الدین، مجمع البحرین ت-الحسینی، ج۲، ص۱۲۹.    
۳. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ج۳، ص۶۸۴.    
۴. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲، ص۲۷۰.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ج۳، ص۶۸۴.    
۶. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۸۶۰، حکمت ۳۴۳.    
۷. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الاستقامة، ج۳، ص۲۳۶، حکمت ۳۵۳.    
۸. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۵۳۶، حکمت ۳۵۳.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۸۲۳.    
۱۰. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۷۰۴.    
۱۱. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۷۰۴.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۱۴، ص۸۱۷.    
۱۳. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۴۳۷.    
۱۴. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۹، ص۲۶۹.    
۱۵. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۸۵۹، حکمت ۳۳۹.    
۱۶. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الاستقامة، ج۳، ص۲۳۵، حکمت ۳۴۹.    
۱۷. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۵۳۶، حکمت ۳۴۹.    
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۸۲۳.    
۱۹. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۹۹.    
۲۰. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۶۹۹.    
۲۱. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۱۴، ص۷۸۱.    
۲۲. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۴۳۲.    
۲۳. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۹، ص۲۶۴.    
۲۴. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۷۶۹، حکمت ۲.    
۲۵. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الاستقامة، ج۳، ص۱۵۳، حکمت ۵.    
۲۶. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۴۶۹، حکمت ۶.    
۲۷. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۷۳۳.    
۲۸. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۴۰۵.    
۲۹. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۵، ص۴۰۹.    
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج، ص۴۰۵.    
۳۱. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۲۱، ص۱۸.    
۳۲. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۱۸، ص۹۸.    
۳۳. السید الشریف الرضی، نهج البلاغة ت الحسون، ص۲۷۳، خطبه ۱۱۸.    
۳۴. عبده، محمد، نهج البلاغة - ط مطبعة الاستقامة، ج۱، ص۲۳۱، خطبه ۱۱۷.    
۳۵. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۱۷۶، خطبه ۱۱۹.    
۳۶. مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه با ترجمه فارسی روان، ص۲۶۱.    
۳۷. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج۳، ص۲۰۰.    
۳۸. ابن میثم بحرانی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج،۳ ص ۲۰۲.    
۳۹. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج۵، ص۱۹۲.    
۴۰. هاشمی خویی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج۸، ص۱۰۷.    
۴۱. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۷، ص۲۸۵.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، مفردات نهج البلاغه، برگرفته از مقاله «عیب»، ج۲، ص۷۶۷.    


جعبه ابزار