• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شیء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشی‌ء: چیز را گویند و جمع آن اشیاء می‌باشد. از آن به مناسبت در باب وصیّت و اقرار سخن گفته‌اند.


۱ - وصیت به دادن چیزی از اموال

[ویرایش]

کسی که وصیّت کرده چیزی از مالش را به دیگری بدهد، یک ششم اموال او به وی داده می‌شود.

۲ - اقرار با لفظ شیء

[ویرایش]

اگر کسی با لفظ مبهمی همچون شی‌ء اقرار کند، اقرارش صحیح است؛ لیکن او را به تفسیر آن ملزم می‌کنند.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۲۱.    
۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۶، ص۳۸۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۶۸-۷۶۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | وصیت
جعبه ابزار