• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جریان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجریان به معنی روان شدن آب است و از احکام آن در باب طهارت و صلات سخن رفته است.


۱ - جریان آب در باب طهارت

[ویرایش]

در اینكه در مفهوم غسل (شستن) جارى شدن آب نهفته و بدون جریان، غَسل تحقق نمى‏ یابد یا چنین نیست، اختلاف است. معروف میان فقها قول اوّل است؛ بنابر این قول، وضو و غُسل با مرطوب كردن دست و كشیدن بر بدن، بدون جریان آب بر اعضا صحیح نخواهد بود. در حکم یاد شده تفاوتى بین حال اختیار و اضطرار نیست؛ هرچند برخى، تنها در حال اختیار آن را معتبر دانسته ‏اند.
بنابر قول به اعتبار جریان در غَسل، تحقق آن به انتقال آب از جزئى به دو جزء دیگر عضو و یا- بنابر تصریح برخى- از محلّ خود به محلّى دیگر از عضو خواهد بود.
بنابر مشهور، در تحقق عنوان آب جاری، جوشیدن از زمین و جریان شرط است.
براى تطهیر مثل لباسى كه با بول پسربچه شیرخوار قبل از غذا خور شدن، نجس شده، ریختن آب به محلّ نجس كفایت مى‏ كند و نیازى به فشردن آن نیست؛ لیكن در لزوم جریان آب بر محلّ نجس اختلاف است.

۲ - جریان آب در باب صلات

[ویرایش]

نماز گزاردن در مجراى آب مکروه است. برخى، حكم را به محلّى كه جریان آب در آن فعلیت دارد یا احتمال مى ‏رود جریان یابد، اختصاص داده ‏اند.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲،ص۲۸۳-۲۸۷.    
۲. مستند الشیعة ج۲،ص۱۹۵.    
۳. جواهر الکلام ج۲،ص۲۸۳.    
۴. مستند الشیعة ج۲،ص۱۹۳-۱۹۴.    
۵. التنقیح ج۱، ص۱۱۲.    
۶. جواهر الکلام ج۶،ص۱۶۰-۱۶۴.    
۷. جواهر الکلام ج۶، ص۱۶۷.    
۸. جواهر الکلام ج۸،ص ۳۴۴-۳۴۵.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۶-۵۷.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | مطهرات
جعبه ابزار