• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جبه (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

جَبْه (به فتح جیم و سکون باء) از واژگان قرآن کریم به معنای وسط پيشانى و موضع سجده است. از مشتقات آن در قرآن مجید جَبْهَه (به فتح جیم و سکون باء) به همان معنا می‌باشد و جمع آن جِباه (به کسر جیم و فتح باء) است‌.جَبْه و جَبْهَه وسط پيشانى و موضع سجده است و جمع آن جباه است‌.


(... فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ‌ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ ...) «با آن‌ها پيشانی‌هايشان و پهلوهايشان و پشت‌هايشان داغ كرده می‌شود.»
جبهه در معناى ديگرى نيز به كار رفته ولى در قرآن مجيد فقط در معنای پيشانى آمده است.


جبهه تنها يک بار در قرآن آمده است.


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۵.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دار القلم، ص۱۸۶.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۶، ص۳۴۵.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۳۵.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۹، ص۲۵۲.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۹، ص۳۳۵.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۵، ص۴۷-۴۸.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۱، ص۸۰.    
۹. توبه/سوره۹، آیه۳۵.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "جبه"، ج۲، ص۱۵.    


جعبه ابزار