• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: ان (ابهام‌زدایی).

أَنْ (به فتح الف و سکون نون) از واژگان بکار رفته در قرآن کریم، در چهار وجه حرف مصدری ناصب مضارع، مخفّفه از ثقیله، مفسّره و تاکید مطلب کاربرد دارد.أَنْ حرفی است بر چهار وجه باشد: حرف مصدری ناصب مضارع مثل‌ (وَ اَنْ‌ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) یعنی «صومکم خیر لکم».
مخفّفه از ثقیله مثل‌ (عَلِمَ‌ اَنْ‌ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی‌) که در اصل انّ بود، مفسّره که ما قبل خود را تفسیر می‌کند مثل‌ (فَاَوْحَیْنا اِلَیْهِ‌ اَنِ‌ اصْنَعِ الْفُلْکَ) تاکید مطلب و اغلب پس از حرف لمّا واقع می‌شود نحو (فَلَمَّا اَنْ‌ جاءَ الْبَشِیرُ اَلْقاهُ عَلی‌ وَجْهِهِ)


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۱، ص۱۲۹.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۸۴.    
۴. مزمل/سوره۷۳، آیه۲۰.    
۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۷.    
۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۹۶.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «ان»، ج۱، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار