• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ان - به تشدید نون (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: ان (ابهام‌زدایی).


إِنَّ (به همزه مکسور و نون مشدد مفتوح) یا أَنَّ (به همزه مفتوح و نون مشدد مفتوح) از واژگان قرآن کریم که برای تأکید مطلب کاربرد دارد.
فرق مشهور میان این دو حرف آن است که ما بعد إِنَّ جمله می‌باشد و ما بعد أَنَّ در حکم مفرد است.إِنَّ یا أَنَّ هر دو حرف تاکیدند و برای تاکید مطلب ذکر می‌شوند، مثل‌: (إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ) (چرا كه خدا بر هر چيزى تواناست.)
فرق مشهور میان این دو حرف آن است که ما بعد اِنّ (به کسر اوّل) جمله می‌باشد و ما بعد اَنّ (به فتح اوّل) در حکم مفرد است.


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۱، ص۱۲۹.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۷۷.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۲۷۵.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۳۰۵.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۲، ص۴۴۲.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۶، ص۵۷۹.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۴، ص۲۰.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «ان»، ج۱، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار