• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استثمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه بهره‌کشی به ناحق از دیگران استثمار می‌گویند.این واژه از ریشه «ث‌م‌ر» به معنای میوه و حاصل هر شیء است
[۱] ترتیب‌العین، ص‌۱۲۱.
[۲] لسان‌العرب، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
[۳] التحقیق، ج‌۲، ص‌۲۸، «ثمر»
و در اصطلاح به بهره‌کشی یک طرفه و تصاحب دسترنج دیگران گفته شده
[۴] فرهنگ فارسی، ج‌۱، ص‌۲۴۱.
[۵] فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌۶۱‌
، و مرادف با « استغلال » است.


واژه استثمار در قرآن کریم نیامده است؛ اما از واژه‌های «عَبَّدْتَ» و نیز برخی آیات دیگر در ارتباط با سوء استفاده از زنان و فرزندان قابل استفاده است، افزون بر آن، مصادیق متعددی از استثمار و ابعاد گوناگون حقوقی و اخلاقی آن در آیات فراوانی از قرآن مورد توجّه قرار گرفته است.


این پدیده در قرآن از نگاهی کلی، امری ناروا و تعرضی ظالمانه و غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهی و سبب نابودی جامعه تلقی شده و هرگونه رابطه استثمارگرایانه، حرام و معاملات استثماری به سبب تضییع حقوق دیگران، باطل شمرده شده است.
[۸] المیزان، ج‌۱۰، ص‌۳۶۴‌-۳۷۰.
[۹] المیزان،ج‌۱۸، ص‌۳۲۷

قرآن کریم خداوند را مالک حقیقی همه ‌چیز شمرده و برای انسان‌ها تنها حق تصرف در این امانت، با احکام و راه‌هایی، قائل شده‌ است. انسان با کار و تلاش خود می‌تواند به بهره و نتیجه دست پیدا کند و نتیجه کار و تلاش وی نیز از آن خود اوست، ازاین‌رو در اسلام، بهره‌کشی بدون عوض از کار دیگران، در هر شکل و صورت جایی ندارد و اسلام نظام استثماری را لغو کرده ‌است، استثمار جامعه را از تعادل خارج می‌کند و با افزایش آن، جامعه به نابودی کشیده می‌شود. امام‌ خمینی در نگاه معرفتی خاستگاه زیاده‌خواهی و استثمار را حرص و طمع و نبود تربیت صحیح در انسان می‌داند. ایشان به سه نوع استعمار که شامل استثمار در روابط فردی، استثمار حکومت از مردم و استثمار یک کشور از کشوری دیگر، اشاره کرده، معتقد است در سطح روابط فردی باتوجه‌به انواع بهره‌کشی‌ها مانند معاملات ربوی و مالکیت غیرمشروع و غصب و تصرف اموال دیگران و کسب مال بدون حساب و موازین و مقررات از جمله موارد استثمار فردی است. ربا و بهره پولی را بدترین نوع استثمار می‌داند. درباره‌ استثمار حکومت از مردم نیز امام ‌خمینی در آغاز دههٔ ۱۳۲۰، به چپاول ثروت و ذخایر ایران در دوران حکومت رضاشاه انتقاد کرده ‌است
[۱۲] خمینی، روح‌الله، کشف الاسرار، ص۲۰۸، تهران، بی‌تا.
و معتقد بود زمامداران دولت به اسم خدمت به مردم و ملت به استثمار و بهره‌کشی از توده‌ مردم مشغول بوده‌اند.
[۱۳] خمینی، روح‌الله، کشف الاسرار، ص۲۳۳-۲۳۴، تهران، بی‌تا.
امام‌ خمینی حکومت‌های غیرتوحیدی منحرف و حاکم بر ملت‌های جهان را استثمارگر و سلطه‌جو معرفی کرده، ریشه‌ استثمارگری این قدرت‌ها را به خوی استکباری آنان برمی‌گرداند به اعتقاد ایشان استثمارگران با استفاده از غفلت و بی‌خبری برخی زمامداران کشورها ذخایر و منابع آنان را به یغما می‌برند. از عوامل زمینه‌ساز برای استثمار، ضعف خودباوری و اراده و ازدست‌دادن هویت و شخصیت مردم ستمدیده و مستضعف است. امام خمینی مبارزه با استثمارگران را در شمار دستورهای قرآن برشمرده و معتقد است چنانچه مسلمانان به قرآن کریم روی‌آورند و از مکاتب انحرافی دوری کنند از غارتگری و استثمار سلطه‌جویان و مستکبران جلوگیری خواهند کرد.
[۱۴] خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص۶۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.الاقتصاد الاسلامی؛ اقتصادنا؛ انقلاب تکاملی اسلام؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر المراغی؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحی القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ رسالة‌الاسلام؛ غررالحکم و دررالکلم؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فرهنگ اصطلاحات معاصر؛ فرهنگ فارسی؛ فقه القرآن، راوندی؛ فی ظلال القرآن؛ کشف‌الاسرار و عدة الابرار؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ معجم مقاییس‌اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان فی‌تفسیر‌القرآن.


استثمار (قرآن)استثمار برده (قرآن)استثمار بنی اسرائیل (قرآن)استثمار در جاهلیت (قرآن)استثمار در عصر جاهلیت (قرآن)استثمار زناناستثمار زنان (قرآن)استثمارگران (قرآن)منشأ استثمارعدم مشروعیت استثمارزمینه استثمار (قرآن)نجات از استثمار (قرآن)


۱. ترتیب‌العین، ص‌۱۲۱.
۲. لسان‌العرب، ج‌۲، ص‌۱۲۶.
۳. التحقیق، ج‌۲، ص‌۲۸، «ثمر»
۴. فرهنگ فارسی، ج‌۱، ص‌۲۴۱.
۵. فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌۶۱‌
۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۲.    
۷. سوره نساء، آیه ۱۹.    
۸. المیزان، ج‌۱۰، ص‌۳۶۴‌-۳۷۰.
۹. المیزان،ج‌۱۸، ص‌۳۲۷
۱۰. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۱۲، ص۵۰۴-۵۰۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹.    
۱۱. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۷۶-۴۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹.    
۱۲. خمینی، روح‌الله، کشف الاسرار، ص۲۰۸، تهران، بی‌تا.
۱۳. خمینی، روح‌الله، کشف الاسرار، ص۲۳۳-۲۳۴، تهران، بی‌تا.
۱۴. خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص۶۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «استثمار».    
• دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.


جعبه ابزار