• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أَبّ - به تشدید باء (لغات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: اب (ابهام‌زدایی).


اَبّ: (وَ فاکِهَةً وَ اَبّاً)
«اَبّ» (با تشدید باء) به‌ معنای گیاهان خودرو، و چراگاهی است که آماده چریدن حیوانات و یا چیدن آن باشد؛ و در اصل معنای‌ «آمادگی» را می‌بخشد، و از آنجا که این گونه چراگاه‌ها آماده بهره‌برداری است، به آن‌ «اَبّ» گفته شده است.
بعضی‌ نیز گفته‌اند: منظور از «اَبّ» میوه‌هایی است که قابل خشک کردن و ذخیره نمودن برای زمستان است، به مناسبت این که همیشه آماده بهره‌برداری است.(وَفَاكِهَةً وَأَبًّا)میوه و چراگاه).
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: بعضى‌ گفته‌اند، كلمه فاکهة به معناى مطلق ميوه‌ها است و بعضى‌ گفته‌اند، همه ميوه‌ها را شامل مى‌شود، الا انگور و انار را. بعضى‌ ديگر گفته‌اند: اگر در بين مصاديق فاكهه، خصوص زیتون و نخل را آورد، براى اين بود كه نسبت به آن دو اعتناى‌ بيشترى داشته، و كلمه أب - با تشديد باء - به معناى گياه و چراگاه است. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان:)


۱. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۵۹.    
۲. عبس/سوره۸۰، آیه۳۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۱۶۱.    
۴. عبس/سوره۸۰، آیه۳۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۸۵.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۲۰، ص۳۴۳.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۲۱۰.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۶، ص۳۱۳.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۶۶۸.    مکارم شیرازی، ناصر، لغات در تفسیر نمونه، برگرفته از مقاله «أبّ»، ص۱۷.    


رده‌های این صفحه : لغات سوره عبس | لغات قرآن
جعبه ابزار