• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه عز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه عز به آیه ۱۱۱ اسراء، درباره عزت خداوند و نفی فرزند، شریک و دوست برای او اطلاق می‌شود.


۱ - منظور از آیه عز

[ویرایش]

به آیه ۱۱۱ سوره اسراء "آیه عز" یا "آیه عزت" می‌گویند: (وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا)؛ "و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که(نیاز به) دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار ".

۲ - سه مورد از صفات خدا

[ویرایش]

سیوطی در الدرالمنثور به نقل از احمد و طبرانی از معاذ بن انس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: آیه (وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا…) "آیه عزت" است. در این آیه به سه مورد از صفات خدا اشاره شده است:
۱. نفی فرزند : داشتن فرزند دلیل بر نیاز، جسمانی بودن و شبیه و نظیرداشتن است.
۲. نفی شریک: وجود شریک دلیل بر محدودیت قدرت و حکومت یا عجز و ناتوانی است.
۳. نفی ولی و حامی در برابر مشکلات و شکست‌ها: نفی این صفت نیز از خداوند بزرگ و بی نهایت بدیهی است.

۳ - نفی اعتقاد انحرافی سه گروه

[ویرایش]

مرحوم طبرسی از برخی مفسران نقل می‌کند که این آیه ناظر به نفی اعتقاد انحرافی سه گروه است:
۱. مسیحیان و یهودیان که برای خدا فرزند قائل بودند؛
۲. مشرکان عرب که برای او شریکی می‌پنداشتند؛
۳. ستاره پرستان و مجوسیان که برای خداوند یاور قائل بودند.
[۴] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۳، ص۲۲۶.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۱۱.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۰۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۴. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۳، ص۲۲۶.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۱، ص۴۱۹.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه عز».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار