• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه انذار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه علنى کردن دعوت پیامبر در سال سوم بعثت را آیه انذار گویند.


۱ - منظور از آیه انذار

[ویرایش]

به آیه ۲۱۴ سوره شعرا "آیه انذار" مى گویند: "و انذر عشیرتک الا قربین؛ و خاندان خویشاوندت را هشدار ده " .

۲ - سال دعوت علنی

[ویرایش]

براساس آن چه در تاریخ آمده، پیامبر(ص) در سال سوم بعثت مأمور ابلاغ این دعوت شد؛ زیرا تا آن زمان، دعوت، مخفیانه انجام مى گرفت و تعداد کمى اسلام را پذیرا شده بودند.
اما هنگامى که آیه انذار و آیه "فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین،"نازل گردید پیغمبر (ص) مأمور شد دعوت خود را آشکار سازد، و نخست از خویشاوندانش شروع کند.

۳ - نحوه دعوت علنی پیامبر

[ویرایش]

پیامبر (ص) بستگان نزدیکش را به خانه ابوطالب دعوت کرد و پس از صرف غذا آنان را به دین اسلام دعوت نمود. از میان آن جمعیت که حدود ۴۰ نفر بودند جز علی - علیه السلام - کسى به نداى پیامبر (ص) لبیک نگفت.
[۴] سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۵.
[۵] منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۵، ص۳۲۸.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعرا/سوره۲۶، آیه۲۱۴.    
۲. حجر/سوره۱۵، آیه۹۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۵، ص۳۷۱.    
۴. سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۵.
۵. منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۵، ص۳۲۸.
۶. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۲۴، ص۱۷۲-۱۷۳.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیه انذار».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار