• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مکرر قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات تکرار شده در قرآن را آیات مکرر قرآن گویند.


۱ - معنای آیات مکرر

[ویرایش]

آیات مکرر قرآن، آیاتى هستند که عین همان ها در جاى دیگر آمده باشد.

۲ - مصداق آیات مکرر

[ویرایش]

همانند آیه " بسم الله الرحمن الرحیم " که در آغاز یکصد و سیزده سوره آمده است و یا مانند: " فباى آلاء ربکما تکذبان " که در سوره مبارکه الرحمن سى و یک بار تکرار شده است و یا مانند: " ویل یومئذ للمکذبین " که در سوره مرسلات ده بار آمده است. و مانند آیه: " ان فى ذلک لایة و ما کان اکثرهم مؤمنین " و آیه: " و ان ربک لهو العزیز الرحیم " که هر کدام هشت بار در سوره شعراء تکرار شده است.
و آیه: " و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر " که چهار بار در سوره قمر تکرار شده است.

۳ - مستندات مقاله

[ویرایش]

معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۵، ص۹۸-۱۰۷.
صبری، خلیل الله، طبقات آیات، ص۵.

۴ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار