• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مدنی شبیه مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مدنی شبیه مکی دارای ویژگی‌های آیات مکی می باشد.آیاتی که طبق معیار و ملاک زمانی و مکانی نزول، مدنی‌اند؛ ولی از نظر محتوا، ویژگی‌ها و خصایص آیات مکی را دارند (مباحث اعتقادی همچون توحید، نبوت، معاد، درخواست معجزه و… را بیان می‌کنند)؛ آیات مدنی شبیه مکی نامیده می‌شود.


۱. آیات سوره عادیات: (والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا …)؛ "سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند و با سم (های) خود از سنگ، آتش می‌جهانند؛ و برق (از سنگ) همی جهانند؛ و صبحگاهان هجوم آرند ".
۲. آیه ۳۲ سوره انفال: (واذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم)؛ "و ( یاد کن) هنگامی را که گفتند خدایا اگر این (کتاب) همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگهایی بباران یا عذابی دردناک بر سر ما بیاور".
[۵] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۵.۱. انفال/سوره۸، آیه۳۲.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۷۱-۶۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۵. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۵.فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مدنی شبیه مکی».    


رده‌های این صفحه : آیات مدنی
جعبه ابزار