• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات قسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات قسم به آیات مشتمل بر سوگند اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

به آیاتی که در آن‌ها سوگند یاد شده است "آیات قسم" می‌گویند؛ چه یادکننده سوگند خدا باشد و چه مخلوقات؛ هرچند بیشتر سوگندهای قرآن از طرف خدای متعالی است که برای تاکید بر سخن خویش یا بیان اهمیت برخی پدیده‌ها و موضوعات به آن‌ها سوگند یاد کرده است.

۲ - چند نمونه از آیات قسم

[ویرایش]

آیات قسم در قرآن فراوانند؛ برخی از آن‌ها عبارتند از:

۲.۱ - سوگند به خداوند


سوگند به خداوند : آیات۵۶ و ۶۳ سوره نحل ، ۴۰ سوره معارج ، ۶۵ سوره نساء ، ۶۷ سوره مریم ، ۳ سوره سبا ، ۵۳ سوره یونس و…؛

۲.۲ - سوگند به فرشتگان


سوگند به فرشتگان : آیات ۱ - ۴ سوره صافات و ۱ - ۵ سوره مرسلات ؛

۲.۳ - سوگند به قرآن


سوگند به قرآن: آیات ۱ سوره یس ، ۱ سوره دخان ، ۱ سوره ق ، ۱ سوره زخرف ، ۱ سوره ص ؛

۲.۴ - سوگند به پیامبر


سوگند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : آیات ۷۲ سوره حجر و ۳ سوره بروج ؛

۲.۵ - سوگند به قیامت


سوگند به قیامت : آیات ۱ سوره قیامت و ۲ سوره بروج ؛

۲.۶ - سوگند به وجدان انسان


سوگند به وجدان انسان : آیه ۲ سوره قیامت؛

۲.۷ - سوگند به قلم


سوگند به قلم: آیه ۱ سوره قلم .
[۲۱] رزاقی، ابو القاسم، سوگندهای قرآنی، ص۶۴-۴۸۲.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

قسم‌های قرآن .

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۵۶.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۶۳.    
۳. معارج/سوره۷۰، آیه۴۰.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۶۵.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۶۷.    
۶. سبا/سوره۳۴، آیه۳.    
۷. یونس/سوره۱۰، آیه۵۳.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۱ ۴.    
۹. مرسلات/سوره۷۷، آیه۱ ۵.    
۱۰. یس/سوره۳۶، آیه۱.    
۱۱. دخان/سوره۴۴، آیه۱.    
۱۲. ق/سوره۵۰، آیه۱.    
۱۳. زخرف/سوره۴۳، آیه۱.    
۱۴. ص/سوره۳۸، آیه۱.    
۱۵. حجر/سوره۱۵، آیه۷۲.    
۱۶. بروج/سوره۸۵، آیه۳.    
۱۷. قیامه/سوره۷۵، آیه۱.    
۱۸. بروج/سوره۸۵، آیه۲.    
۱۹. قیامه/سوره۷۵، آیه۲.    
۲۰. قلم/سوره۶۸، آیه۲.    
۲۱. رزاقی، ابو القاسم، سوگندهای قرآنی، ص۶۴-۴۸۲.
۲۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۵۳-۵۹.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات قسم».    


جعبه ابزار