• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آشکار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآشکار به شیء یا فرد پیدا در مقابل شیء یا فرد پنهان و نهان اطلاق می‌شود و از آن در بابهای زکات، خمس، جهاد، تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است.


۱ - عدم پرداخت وجوهات به مرتکب کبیره آشکار

[ویرایش]

ارتکاب آشکار گناه موجب جواز غیبت گناهکار است ، امّا در این که موجب عدم پرداخت زکاتو خمسبه وی نیز می‌گردد، اختلاف است.

۲ - عدم ثبوت حد قذف مرتکب کبیره آشکار

[ویرایش]

قذف کسی که آشکارا مرتکب زنا یا لواط می‌شود، موجب ثبوت حد نمی‌باشد، لیکن در ثبوت تعزیر اختلاف است.

۳ - حد کافر شراب خوار

[ویرایش]

کافر اگر آشکارا شراب بنوشد، حد زده می‌شود.

۴ - اهل ذمه مرتکب محرمات آشکار

[ویرایش]

ارتکاب آشکار محرمات اسلامی به وسیله اهل ذمه، موجب نقض پیمان آنان است.

۵ - حمل آشکار سلاح توسط کفار

[ویرایش]

به کارگیری آشکار سلاح، در تحقق عنوان محارب معتبر است.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۶۹.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۲۶.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۱۲۹.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۰۶.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۷.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۸.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۶۰.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۹.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۷۰.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(کتابخانه دیجیتال)، ج۱، ص۱۲۶.


رده‌های این صفحه : تست
جعبه ابزار