• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طهارت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه طهارت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

طهارت (اخلاق)، یکی از اصطلاحات اخلاقی، به معنای پاکی درون از آلودگی‌های نفسانی
طهارت (فقه)، یکی از اصطلاحات فقهی، به معنای مقابل نجاست و دارای کاربرد در ابواب فقهی
طهارت (قواعد فقهی)، یکی از قواعد فقهی، به معنای حکم به طهارت اشیا تا زمان علم به نجاست آنها


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار