• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سرقت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان سرقت ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

سرقت (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای دزدیدن مال کسی به صورت پنهانی و بدون رضایت
سرقت (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای ربودن مال دیگری به طور متقلبانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار