• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خطبه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطبه به کسر خا به معنای خواستگاری از زن است.
خطبه به ضم خا به کلام خطیبی که در ستایش خدا و نعت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است، گویند.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار