• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
امین (مکه)، لقب مکه
امین (امانت)، شخص امانت‌دار

اعلام و اشخاص
امین (پیامبر) لقب پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
امین استرآبادی، محمدامین‌ بن‌ محمد شریف‌ (د ۱۰۳۶ق‌/ ۱۶۲۷م‌)، از علمای‌ نامدار امامی‌ و بنیان‌گذار گرایش اخباریه
امین حسینی، مفتی فلسطین و از رهبران مبارز با استعمار انگلیس و سلطه صهیونیسم
امین عباسی، ششمین خلفای عباسی بوده و از بانیان روکش زرین در کعبه
امین‌احسن اصلاحی، عالم و مفسّر پاکستانی در دورۀ معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار