• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
77 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... اولجایتو در 716ق/1316م فرزندش ابوسعید بهادرخان به منصب ایلخانی رسید. در ... بطوطه که در زمان ایلخانی ابوسعید بهادرخان (حکومت‌ 716-736ق) از ... 8ق) که در عهد سلطان ابوسعید بهادرخان (716-736ق) می‌زیسته، ... ) و جانشینان وی تا ابوسعید بهادرخان را به نظم درآورده است ...
2
... نوح تا پایان عهد سلطان ابوسعید بهادرخان (متوفی 738) است. ... نسل مغولان ... ابوسعید بهادرخان ختم می‌شود. ... دستور بهادرخان ... شهنشاه‌نامه ظاهراً به دستور سلطان ابوسعید بهادرخان ... ادبی ایران، ج 3: از سعدی تا جامی، ترجمه و حواشی ...
3
... امیرخسرو دهلوی (متوفی 725)، سعدی (متوفی 690 یا 694)، مولوی ... چنانکه به تقلید از گلستان سعدی، معینی (معین الدین) جوینی ... . این عنوان را ایلخان ابوسعید بهادرخان متداول ساخت. ... ویژگی مهم ... (15) سمرقندی، عبدالرزاق، مطلع سعدین و مجمع بحرین. (16) عبدالله ...
4
... ) و به دنیا آمدن پسرش ابوسعید بهادرخان (704)، مرگ سلطان محمد ... سلطنت پسرش ابوسعید بهادرخان (717) و سرانجام در پی درگذشت، ابوسعید بهادرخان (736) ... شمایل بغدادی، ابن وردی (749)، سعید ذهلی حریری، مورخ عراقی، مورخ ... شافی زاده، اس ظفر اثر اسعد، تاریخ احمد جودت و ...
5
... ) و به دنيا آمدن پسرش ابوسعيد بهادرخان (704)، مرگ سلطان محمد خدابنده ... سلطنت پسرش ابوسعيد بهادرخان (717) و سرانجام در پى درگذشت، ابوسعيد بهادرخان (736) و ...
6
... ایلخانی، اولجایتو و ابوسعید بهادرخان بود. ... القاب ... در منـابع ... و تاج‌الدین ... در ۷۱۵ق، ابوسعید، ولیعهد ایلخانی و حاکم ... که این ولایت در اختیار ابوسعید بود ــ به رشیدالدین سپرد؛ ... پس از اولجایتو، پسرش، ابوسعید بهادرخان به فرمانروایی نشست. وی نیز ...
7
... با عبدالرزاق سمرقندی مؤلف مطلع سعدین اشتباه اسمی شده است‌ ….» ... را به عهده داشتند و ابوسعید بهادرخان که آخرین اینان است ... از درگذشت سلطان اولجایتو و ابوسعید بهادرخان از اهمیّت افتاد و ... روحی عفیف‌الدّین دارد. ... سعید فرغانی ... سعیدالدّین سعید فرغانی (- م 699 ...
8
... قرن، در فاصله بین درگذشت ابوسعید بهادرخان در ۷۳۶، تا ... با شنیدن خبر درگذشت ابوسعید بهادرخان به باشتین رفت و ... ‌الدین مسعود، کشته شد. ... وجیه‌الدین مسعود ... وجیه‌الدین مسعود یکی ... کنند. ... توصیفات ... وجیه‌الدین مسعود در دوره حکمرانی خود بیش ...
9
... قرن، در فاصله بین درگذشت ابوسعید بهادرخان در ۷۳۶، تا ... با شنیدن خبر درگذشت ابوسعید بهادرخان به باشتین رفت و ... ‌الدین مسعود، کشته شد. ... وجیه‌الدین مسعود ... وجیه‌الدین مسعود یکی ... کنند. ... توصیفات ... وجیه‌الدین مسعود در دوره حکمرانی خود بیش ...
10
... ‌آیند. برخی از ابیات ملک مسعود ضمن رساله خلاصة‌ الاشعار، ... 8ق) که در عهد سلطان ابوسعید بهادرخان (716-736ق) می‌زیسته، و ... متقارب (بحرشاهنامه فردوسی) به نام ابوسعید ساخته، و تاریخ خانان مغول ... -663ق) و جانشینان وی تا ابوسعید بهادرخان را به نظم درآورده است ...
77 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار