• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یا (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یا (به فتح یاء) از واژگان قرآن کریم به معنای حرف ندا بوده و برای بعید بکار می‌رود.یاحرف ندا است برای بعید، حقیقتا بعید باشد یا حکما، بقولی مشترک است میان قریب و بعید.


(یا اَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا) «ای اهل یثرب در اینجا ماندن روا نیست برگردید.»
(یا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ) (اى مردم! از (عذاب) پروردگارتان بترسيد.)


۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۷، ص۲۵۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ج۱، ص۸۹۵.    
۳. جوهری، اسماعیل، الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، ج۶، ص۲۵۶۲.    
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۳.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۲۸۶.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۶، ص۴۲۹.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۱۴۰.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۰، ص۶۰.    
۹. حج/سوره۲۲، آیه۱.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۳۲.    
۱۱. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۳۳۸.    
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۴، ص۴۷۷.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۲۷.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۶، ص۱۸۰.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «یا»، ج۷، ص۲۵۸.    


جعبه ابزار