• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کنز العمال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف: علاء الدین علی بن حسام معروف به متقی هندی (م ۹۷۵ یا ۹۷۷ هـ).

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبعمتقی هندی در مقدّمه کتاب توضیح داده که چون دیده است دو کتاب الجامع الصغیر و زوائد آن ـ تألیف جلال الدین سیوطی ـ که تلخیصی از بخش اقوال الجامع الکبیر اوست، بر اساس حروف الفباء تنظیم شده و کتاب های مناسبی است، آنها را بر اساس ترتیب ابواب فقهی در یک کتاب با نام منهج العمال فی سنن الاقوال منتشر ساخت، آنگاه با افزودن بخش های دیگر اقوال الجامع الکبیر به آن، کتاب الاکمال لمنهج العمال را فراهم آورد و با ادغام دو کتاب مزبور، کتابی با نام غایة العمال عرضه داشت. آنگاه با افزودن بخش افعال النبی از الجامع الکبیر، مجموعه ای منظم از اقوال و افعال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با الهام از الجامع الکبیر سیوطی فراهم آورد و نام آن را کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال گذاشت، او معتقد است: ضمن تنظیم و تبویب کتاب سیوطی، روایات از الجامع الصغیر او را که در الجامع الکبیر انعکاس نیافته، در این کتاب آورده است. در حقیقت کنز العمال گردآوری و تنظیم روایات سه کتاب الجامع الکبیر، الجامع الصغیر و زوائد الجامع الصغیر جلال الدین سیوطی است. این کتاب در ۱۸ جلد منتشر شده است.سایت اندیشه قم    جعبه ابزار