• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کلؤ (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کَلؤ ( به فتح کاف) از واژگان قرآن کریم به معنی حفظ و نگهداری است. این کلمه فقط یک بار در قرآن مجید آمده است.کَلؤ: کلائة به معنی حفظ و نگهداری است. «کلاه اللّه: حفظه و حرسه».


(قُلْ مَنْ‌ یَکْلَؤُکُمْ‌ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ...) «بگو که شما را در شب و روز از خدا حفظ می‌کند اگر بخواهد عذابتان کند.»


این کلمه یک بار بیشتر در کلام خدا نیامده است.


۱. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۱۳۵.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، دار القلم، ص۷۲۵.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت-حسینی، ج۱، ص۳۶۰.    
۴. انبیاء/سوره۲۱، آیه۴۲.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۲۹۰.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۴، ص۴۱۰.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۸۹.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۶، ص۱۲۶.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۴۲.    قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «کلؤ»، ج۶، ص۱۳۵.    


جعبه ابزار