• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کتب آسمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب آسمانی که کتاب مقدس نیز خوانده می‌شود، کتابی است که پیروان یک دین آن را پایه دین خود می‌دانند. بسیاری از ادیان معتقدند که کتاب مقدس مستقیماً به صورت وحی نازل شده است.
در واقع، کتاب مقدس در معنای کلی به کلیهٔ کتاب‌هایی که در مذاهب و ادیان مختلف به عنوان «کتاب آسمانی» پذیرفته شده است، اطلاق می‌گردد.
قرآن، کتاب محمد (پیامبر اسلام) و کتاب مقدس در نزد مسلمانان، می‌باشد. انجیل کتاب مقدس در نزد مسیحیان و تورات در نزد یهودیان می باشد.جعبه ابزار