• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کأن (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«کَأَنّ» از واژگان قرآن کریم و از حروف مشبهة بالفعل است.
«کَأنْ‌»، مخفف «کَانّ» است.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس


۱. امیل یعقوب، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص ۵۴۴.    رده‌های این صفحه : مفردات قرآن
جعبه ابزار