• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

میّت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و... رابرای او در پی دارد.البته این به معنی نابودی او نیست و میت از این پس نیز از حقوقی برخوردار است که رعایت آنها از سوی شرع بر همگان واجب والزامی گردیده است.

فهرست مندرجات

۱ - پانویسبرداشتی از مقاله ی حقوق میت از وبلاگ حقوق [۱]    جعبه ابزار