• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

من - به کسر میم (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

مِنْ‌ (به کسر میم) از واژگان قرآن کریم و از حروف جر است که برای آن پانزده معنی ذکر کرده‌اند.
برخی معانی آن در قرآن کریم عبارتند از: ابتداء غایت، بیان و تبعیض.
بقیه معانی آن در كتب لغت ديده شود.مِنْ‌ حرف جرّ است. براى آن پانزده معنى ذكر كرده‌اند.


برخی از کاربردهای من در قرآن کریم:

۲.۱ - ابتداء غايت

ابتداء غایت: به قول جماعتى معناى اصلى آن همين است و معانى ديگر به آن راجع‌اند و آن در مكان و زمان هر دو آيد. مثل «صمت من يوم الجمعة.» مثل:
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‌ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ‌ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى‌) (پاک و منزّه است آن كس كه بنده‌اش را در يک شب از مسجدالحرام به مسجدالأقصی - كه گرداگردش را پربركت ساخته‌ايم- برد.)

۲.۲ - تبعيض

تبعیض که علامتش آن است كه لفظ «بعض» در جاى آن قرار گيرد. مثل:
(مِنْهُمْ‌ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ‌) (خدا با او سخن مى‌گفت.)
(وَ مِنْهُمْ‌ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ‌ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ‌ مَنْ أَغْرَقْنا ...) (بر بعضى از آنها طوفانى از سنگ ريزه فرستاديم و بعضى از آنان را صیحه مرگ بار آسمانى فرو گرفت، و بعضى ديگر را در زمين فرو برديم، و بعضى را غرق كرديم.)

۲.۳ - بيان

بیان که بيشتر بعد از لفظ «ما» و «مهما» آيد. مانند:
(ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ‌ مِنْ‌ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ...) (هر رحمتی را خدا به روى مردم بگشايد، كسى بازدارنده آن نيست و هرچه را او باز دارد.)
(وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ‌ مِنْ‌ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ‌) (و گفتند: هر زمان نشانه و معجزه‌ای براى ما بياورى كه با آن سحرمان كنى، ما به تو ایمان نمى‌آوريم.)
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ‌ مِنَ‌ الْأَوْثانِ‌) ( از پلیدی بت‌ها اجتناب كنيد.)
در این آیه خالى از «ما- مهما» است.

۱. قرشی بنابی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۹۱.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، دار القلم، ج۱، ص۷۷۸.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۳۱۹.    
۴. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ج۵، ص۲۶۹.    
۵. إسراء/سوره۱۷، آیه۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۲۸۲.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۳، ص۷.    
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۳، ص۶.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۶، ص۲۱۷.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان،ترجمه محمد بیستونی، ج۱۴، ص۸۳.    
۱۱. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۳۲۰.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۵۳.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۴۲.    
۱۴. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲، ص۳۱۱.    
۱۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۲، ص۴۷۲.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۱۵۴.    
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان،ترجمه محمد بیستونی، ج۳، ص۱۰۲.    
۱۸. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۰.    
۱۹. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۴۰۱.    
۲۰. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۱۲۷.    
۲۱. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۶، ص۱۸۸.    
۲۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۲۶.    
۲۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۹، ص۵۷.    
۲۴. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۳۲۰.    
۲۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ج۵، ص۲۶۹.    
۲۶. فاطر/سوره۳۵، آیه۲.    
۲۷. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۴۳۴.    
۲۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۷، ص۱۴.    
۲۹. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی، ج۱۷، ص۱۶.    
۳۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۲۳۲.    
۳۱. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۰، ص۳۰۳.    
۳۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۲.    
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۱۶۶.    
۳۴. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۸، ص۲۲۷.    
۳۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان،ترجمه محمدباقر موسوی، ج۸، ص۲۹۰.    
۳۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۴، ص۳۳۹.    
۳۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۰، ص۲۴.    
۳۸. حج/سوره۲۲، آیه۳۰.    
۳۹. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن‌، ج۱، ص۳۳۵.    
۴۰. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۳۷۲.    
۴۱. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۴، ص۵۲۶.    
۴۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۴۸.    
۴۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۶، ص۲۰۷.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «مِن»، ج۶، ص۲۹۱.    


جعبه ابزار